Janek zatrudnił się na początku wakacji do zbierania truskawek. Każdego dnia zbierał taka samą liczbę kilogramów i w sumie uzbierał 72 kilogramy. Gdyby każdego dnia zbierał 0 2 kilogramy więcej , to te samą ilość truskawek uzbierałby w czasie krótszym o 3 dni. Oblicz ile kiogramów truskawek zbierał janek kazdego dnia i w ciahu ilu dni je zebrał.

1

Odpowiedzi

2009-10-16T19:12:23+02:00
Janek zatrudnił się na początku wakacji do zbierania truskawek. Każdego dnia zbierał taka samą liczbę kilogramów i w sumie uzbierał 72 kilogramy. Gdyby każdego dnia zbierał 0 2 kilogramy więcej , to te samą ilość truskawek uzbierałby w czasie krótszym o 3 dni. Oblicz ile kiogramów truskawek zbierał janek kazdego dnia i w ciahu ilu dni je zebrał.

x - liczba dni, w ciagu ktorych Janek zebral truskawki
y - liczba kilogramow ktore zbieral dziennie

x*y=72
(x-3)*(y+2)=72
x=72/y załozenie: y≠0 i y∈N₊
(72/y-3)*(y+2)=72
(72-3y)*(y+2)=72y
72y+144-3y²-6y=72y / *(-1)
3y²+6y-144=0
y²+2y-48=0
Δ=4+4*48=4*49=2*2*7*7
√Δ=2*7=14
y₁=6
y₂=-8 ∉N₊
x=72/6=12