1.Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
a)Cu + 0₂ — Cu₂0
b) AI + 0₂ —> Al₂0₃
c)H2 + N2 — NH3
d)K + Cl₂ —> KCl
e)CuO + C — Cu + C0₂
f)H₂ + Cl₂ — HCl
g) N₂0 — N₂ + 0₂
h)CH₄ + 0₂ — C0₂+ H₂0
i) Pb + 02 — PbO
j)N₂0₃ + H₂0 — HN0₂
k)Fe₂0₃ + H₂ — Fe + H₂0
l)S0₂ + 0₂ — S0₃
ł)NH₃ + 0₂ — N2 + H₂0
m) CO + 0₂ — C0₂
n)Cu₂0 + C — Cu + C0₂
o) Na + Cl₂ — NaCI
p)Fe + Cl₂ —> FeCI₃
r) P₄ + 0₂ —> P₄0₁₀

2.Napisz równania reakcji chemicznych według wzoru:
4 atomy litu + 1 cząsteczka tlenu - 2 cząsteczki tlenku litu
4 Li + O₂ - 2 Li₂O

2 cząsteczki tlenku miedzi (II) + 1 atom węgla - 2 atomy miedzi + 1 cząsteczka tlenku węgla (IV)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Ynka
  • Początkujący
2010-02-22T14:29:05+01:00
A)4Cu + 0₂ — 2Cu₂0 j)N₂0₃ + H₂0 — 2HN0₂
b) 4AI + 30₂ —> 2Al₂0₃ k)Fe₂0₃ + 3H₂ — 2Fe + 3H₂0
c)3H2 + N2 — 2NH3 l)2S0₂ + 0₂ — 2S0₃
d)2K + Cl₂ —> 2KCl ł)4NH₃ + 30₂ — 2N2 + 6H₂0
e)2CuO + C — 2Cu + C0₂ m) 3CO + 0₂ — 3C0₂
f)H₂ + Cl₂ — 2HCl n)2Cu₂0 + C — 4Cu + C0₂
g) 2N₂0 — 2N₂ + 0₂ o) 2Na + Cl₂ —2 NaCI
h)CH₄ + 0₂ — C0₂+ 2H₂0 p)2Fe + 3Cl₂ —>2 FeCI₃
i) 2Pb + 02 —2 PbO r) P₄ +5 0₂ —> P₄0₁₀

2.Napisz równania reakcji chemicznych według wzoru:
4 atomy litu + 1 cząsteczka tlenu - 2 cząsteczki tlenku litu
4 Li + O₂ - 2 Li₂O

2 cząsteczki tlenku miedzi (II) + 1 atom węgla - 2 atomy miedzi + 1 cząsteczka tlenku węgla (IV)
2 CuO + C - 2 Cu + CO2
34 3 34
2010-02-22T14:45:49+01:00
A)4Cu + 0₂ — 2Cu₂0
b) 4AI + 30₂ —> 2Al₂0₃
c) 3H2 + N2 — 2NH3
d) 2K + Cl₂ —> 2KCl
e) 2CuO + C — 2Cu + C0₂
f) H₂ + Cl₂ — 2HCl
g) 2N₂0 — 2N₂ + 0₂
h) CH₄ + 20₂ — C0₂+ 2H₂0
i) 2Pb + 02 — 2PbO
j) N₂0₃ + H₂0 — 2HN0₂
k) Fe₂0₃ + 3H₂ — 2Fe + 3H₂0
l) 2S0₂ + 0₂ — 2S0₃
ł)4NH₃ + 30₂ — 2N2 + 6H₂0
m) 2CO + 0₂ — 2C0₂
n)2Cu₂0 + C — 4Cu + C0₂
o)2Na + Cl₂ — 2NaCI
p)2Fe + 3Cl₂ —> 2FeCI₃
r) P₄ + 50₂ —> P₄0₁₀

zad2;

2 CuO + C ---> 2Cu + CO2
54 4 54