zad1. samochód o masie 1200kg.jedzie z prędkością 54km/h i rozpoczyna ruch po łuku drogi o promieniu 50m.oblicz wartość siły dośrodkowej działającej na ten samochód.
zad2.z pistoletu o masie 0,7kg.wystrzelono pocisk o masie 150g.z prędkością 800m/sekundę.jaka jest prędkość odrzutu pistoletu i jak jest skierowany wektor tej prędkości?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T21:41:38+02:00
Zad1
dane:
V= 54km/h = 54*1000m/3600s = 15m/s
m=1200kg
r=50m
szukane:
Fd=?
rozwiazanie:
Fd=mV²/r
Fd=1200*15²/50=1200*225/50=5400N

zad2
dane:
mp=0,7kg
ms=150g=0,15kg
Vs=800m/s
szukane:
Vp=?
rozwiazanie:
zasada zachowania pedu
pp=ps
mp*Vp=ms*Vs
Vp=ms*Vs/mp
Vp=0,15*800/0,7 = 171,43 m/s
skieroany przeciwnie do predkosci strzalu (pociku)
1 1 1