1.Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników i sprawdź otrzymane rozwiązanie.
a)
{ x + y = 9
{ x - y = 3

d)
{ x + 4y = 11
{ 2x + 5y = 10

e)
{ 4x + 5y = -4
{ 6x + 7y = -6

f)
2x - 11y = 73
3x - 4y = 47

g)
{ -2x + 5y = -10
{ 7x - 4y = 8

h)
{ 9x + 8y = 1
{ 5x - 6y = 11


2. Przed rozwiązywaniem układu równań podejmij decyzję, z której metody wygodniej jest skorzystać: podstawiania czy przeciwnych współczynników.Następnie rozwiąż układ równań i sprawdź otrzymane rozwiązanie.
a)
{ x = 4 - 3y
{ x + y = -6

b)
{ -2x + y = -8
{ 4x - 3y = 2

c)
{ x + 7y = 22
{ y = 5x -2

1

Odpowiedzi

2016-07-21T00:08:55+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Rozwiązania układów w załącznikach. poniżej dodaję sprawdzenia dla nich.
1.
a) 
{ x + y = 9
{ x - y = 3
x=6; y=3
6+3=9
L=P
6-3=3
L=P

d)
{ x + 4y = 11
{ 2x + 5y = 10
x=-5; y=4
-5+4*4=-5+16=11
L=P
2*(-5)+5*4=-10+20=10
L=P

e) 
{ 4x + 5y = -4
{ 6x + 7y = -6
x=-1; y=0
4*(-1)+5*0=-4+0=-4
L=P
6*(-1)+7*0=-6+0=-6
L=P

f)
2x - 11y = 73
3x - 4y = 47
x=9; y=-5
2*9-11*(-5)=18-(-55)=18+55=73
L=P
3*9-4*(-5)=27-(-20)=27+20=47
L=P

g)
{ -2x + 5y = -10
{ 7x - 4y = 8
x=0; y=-2
-2*0+5*(-2)=0+(-10)=-10
L=P
7*0-4*(-2)=0-(-8)=0+8=8
L=P

h)
{ 9x + 8y = 1
{ 5x - 6y = 11
x=1; y=-1
9*1+8*(-1)=9+(-8)=9-8=1
L=P
5*1-6*(-1)=5-(-6)=5+6=11
L=P

2.
a) metoda podstawiania
{ x = 4 - 3y
{ x + y = -6
x=-11; y=5
-11=4-3*5=4-15=-11
L=P
-11+5=-6
L=P

b) metoda przeciwnych współczynników
{ -2x + y = -8
{ 4x - 3y = 2
x=11; y=14
-2*11+14=-22+14=-8
L=P
4*11-3*14=44-42=2
L=P

c) metoda podstawiania
{ x + 7y = 22
{ y = 5x -2
x=1; y=3
1+7*3=1+21=22
L=P
3=5*1-2=5-2=3
L=P
1 1 1