Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:00:23+01:00
Dzieje Marcina Borowicza.

1. Dzieciństwo w Gawronkach.

2. Pobyt w owczarni:
- postępy w nauce,
- pobyt wizytatora w szkole,
- zachowanie się pana Wierzbowskiego na wizytacji.

3. Egzamin wstępny do gimnazjum:
- stosunek władzy do rodziców,
- spotkanie z Żydem,
- korepetycje u Majewskiego.

4. Pobyt w gimnazjum w Klerykowie:
- problemy z matematyką,
- uczenie się na pamięć,
- mieszkanie na stancji "u Przepiorzycy",
- świadek zdarzenia inspektora z Księdzem Wargulskim,
- śmierć matki,
- skłonność do dewiacji.

5. Pierwsze radosne wakacje:
- spotkanie ze Strzelcem Nogą.

6. Uleganie Marcina rusyfikacji:
- pójście chłopca do teatru na sztukę rosyjską,
- przyjaźń z inspektorem Zawielskim,
- lekcja historii.

7. Zmiana postępowania Marcina:
- lekcja j. polskiego,
- wieczory "na górce" u Gątali,
- spotkania samokształceniowe,
- zajście z panem Majewskim.

8. Młodzieńcza miłość do "Biruty".

9. Ukończenie gimnazjum.

10. Plany na przyszłość:
- studia w Warszawie,
- uścisk dłoni Radka jako akcent optymizmu.
10 3 10