1. Pewnego dnia w klasie było nieobecnych 2 uczniów co stanowiło 8% uczniów całej klasy. Ilu uczniów było obecnych tego dnia w klasie? ( równanie )


2. Oblicz wartość wyrażenia i otrzymany wynik przedstaw w postaci procentu :

2³ - 3 jedna druga * 2 jedna siódma

3. oblicz 30 % wyrażenia:

10: (-2,5) + 3² *√25

4. Oblicz liczbę, której 60% stanowi wartość wyrażenia:
( 3,4 - 4/5 (w ułamku) * o,5) ²

5. Jakim procentem liczby 12 jest liczba 4, a jakim procentem liczby 4 jest liczba 12?

6. Oblicz
√2 * √8 + ³√4 * ³√2 + ( √10) ²


Proszę o pomoc !!!

3

Odpowiedzi

2010-02-22T14:52:40+01:00
1.
x*0.08=2
x=2/0,08
x=25
odp.Tego dnia bylo 25 uczniow obecnych.

2
=8-7/2*15/7=8-15/2=8-7i1/2=1/2
3
=-4+9*5=-4+45=41
41*0,3=12,3

4
=(34/10-4/5*5/10)²=(34/10-8/10)²=2i6/10 ²=6,76

5
12=100%
4=x%
4:12*100=33.(3)%

4=100%
12=x%
12:4*100=300%

6
= √16 + ³√8 + 10 = 4 + 2 +10= 16
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T14:57:14+01:00
1. 2 - 8%
x - 100 %
metoda na krzyż :
8x = 2 * 100 / 8
x= 25.

2. 2do 3 - 3 jedna druga * 2 jedna siódma = 8 - 3/2 * 2/7 = 8 - 21 = - 13

3. 10 : (-2,5) + 3² × √25 = -4 + 9×5 = 45 - 4 = 41
30/100 × 41 = 12,3

4. (3,4 - 4/5 × 0.5 )² = (3,4 - 0.8 × 0.5 ) ² = (2,6×0.5)² = 1,3² = 1,69
1,69 - 60 %
x - 100 %
x = 2,81(6)
x równa się w przybliżeniu 2,817

5.
12 - 100%
4 - x %
x = 4× 100 : 12 = 33,(3)%

4 - 100%
12 - x%
x = 12*100 : 4 = 300%

6.

√2×√8+ ³√4 × ³√2 + (√10)² = √16 + ³√8 + 10 = 4 + 2 +10= 16

proszę bardzo:) mamnadzieję że w drugim chodziło o to co napisałam
2 3 2
2010-02-22T15:11:01+01:00
1)
z proporcji:
skoro 2 uczniów to 8%
to x uczniów to 100%

2 - 8%
x - 100%

8%x=200% / ÷ 8%
x=25 uczniów

2)
2³ - 3 1/2 × 2 1/7 = 8 - 7/2 × 15/7 = 8 - 15/2 = 16/2 - 15/2 = 1/2 (jedna druga) = 50%


3). 30 % wyrażenia:

10: (-2,5) + 3² *√25= -4 + 9*5= -4 + 45=41
100% - 41
30% - x
100x=41*30% / ÷100%
x= 12,3

4) Oblicz liczbę, której 60% stanowi wartość wyrażenia:
( 3,4 - 4/5 (w ułamku) * o,5) ²= (2,6 * 0,5)²= 3,1²= 1,69
60% - 1,69
100% - x
60x=169/ ÷60
x= 2,82 (w przybliżeniu)

5)
4/12= ⅓= 0,333333 * 100= 34% 4 to ok 34%liczby 12
12/4 = 3 *100= 300% 12 to 300% liczby 4

6)
√2 * √8 + ³√4 * ³√2 + ( √10) ²= √16 + ³√8 + 10= 4 + 2 + 10= 16
(mnożmy pod pierwiastkiem)
1 5 1