Odpowiedzi

2010-02-22T14:48:00+01:00
Prawa człowieka- każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa wynikające z godności, które są; niezbywale i nienaruszalne

Instytucje odwoławcze w państwie
- ośrodki pomocy społecznej
- pogotowie opiekuńcze
- policja
- rzecznik praw dziecka
- rzecznik praw obywatelskich
- sąd rodzinny

Instytucje odwolawcze na świecie;
- komitet praw człowieka w Genewie
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Prawa są łamane między innymi w Polsce, bo każdy ma prawo do decydowania o wlasnym życiu, a państwo ogranicza to prawo poprzez różne zakazy np. w sprawie aborcji

Prawa człowieka są tez łamane podczas różnych bitew czy wojen ( np. Irak)podczas których giną ludzi albo tracą zdrowie
1 3 1