Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:04:13+01:00
Ja mam jego charakterystykę Marcina napisana przez nauczycielkę ma 4 akapity ale nie jest typowa charakterystyka ze pierwsze przed postaci wygląd i tak dalej jest przedstawienie postaci i jeszcze 3 akapity.

Marcin Borowicz urodził się w Gawronkach, był jedynakiem.Należał do zubożałeś szlachty, jego rodzice byli niezamożnymi ludźmi.Marcin spędził dzieciństwo w rodzinnej wsi, otoczony troskliwa opieka matki. Naukę rozpocza w jednoklasowej szkole w Owczarach. Po jednorocznym przygotowaniu został uczniem gimnazjum w Klerykowie, do którego przyjecie ułatwiła mu matka, która opłaciła mu korepetycje u pana Majewskiego. Chłopiec zamieszkał w stancji u Starej Przepiórzycy.
Gdy Marcin miał 12 lat, zmarła mu matka.Pozbawiony jej opieki opuścił się w nauce, ulegając jednocześnie nasilającej się rusyfikacji.Gorliwie zaczął uczęszczać na przedstawienia sztuk rosyjskich do teatru,chcąc w ten sposób uzyskać przychylność rosyjskich nauczycieli.Szczególnie imponowało mu przedstawianie wysokim osobistościom w czasie przerw Marcin,stał się gorliwym wielbicielem inspektora z angielskiego,który umożliwiał mu te kontakty i najwyraźniej go faworyzował.Chłopiec nawet się nie spostrzegł jak łatwo poddał się rusyfikatorom.Był traktowany lepiej od kolegów,jako pupilek dyrektora uratował Andrzeja Radka przed wydaleniem z gimnazjum.
Zwrot w jego przekonaniach spowodował sygier dzięki jego recytacji Reduty Ordona Marcin zrozumiał ,że stał się ofiarą rusyfikacji,doznał wstrząsu.Od tej pamiętnej lekcji języka polskiego stal się zupełnie innym człowiekiem.Wraz z kolegami organizuje kolko samo kształceniowe ,zachłannie czyta utwory polskich romantyków,poznaje prawdziwą historie kraju.
W czasie przygotowań do matury Marcin zakochał się w Birucie .Po raz pierwszy zobaczył ją zimą,doznał wtedy jakby zaćmienia umysłu.Potem wiosną widział ją uczącą się w parku.Siadywał na przeciwko wpatrując się w twarz ukochanej.
7 3 7