Odpowiedzi

2010-02-22T15:14:27+01:00
Krawędzie równoległe do zaznaczonej na niebiesko
a) sześcian
AB; EF; GH
b)prostopadłościan
MN; LK;IJ

Krawędzie prostopadłe do zaznaczonej na niebiesko
a) sześcian
HD;CG;BF;AE;BC;AD;FG;EH

Suma długości krawędzi
a)sześcian
12 * 6cm= 72cm
b)prostopadłościan
4 (4+5+10)= 76cm

Ściana równoległa do zakreskowanej
a)sześcian
BCGF
b)prosopadłościan
ONMP

Ściany prostopadłe do zakreskowanej
a)sześcian
AEFB; EFGH; CDHG ; ABCD
B)prostopadłościan
PLMI;MINJ; OKNJ; KLOP

Pole zakreskowanej ściany
a) sześcian
6*6=36cm ( kwadratowych)
b) prostopadłościan
5*10=50cm (kwadratowych)

Powierzchnia;
a) sześcian
6*6=36
b)prostopadłościan
5*10= 50zad2
Wyniki od lewej strony;
25cm KWADRATOWYCH
9dm KWADRATOWYCH
6,25 m KWADRATOWYCH
24,5 cm
9,8dm
49mm

OSTATNIE 3 WARTOŚCI PODANE W PRZYBLIŻENIU