Przekrój graniastosłupa prawidłowego trójkątnego płaszczyzną, zawierającą równoległe wysokości podstaw graniastosłupa, jest kwadratem o przekątnej długości 3√6 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:03:55+01:00
A√2=3√6dm
a=3√6√2:2=3√3dm


h Δ=3√3dm
h bryły=3√3dm
a podstawy:
a√3:2=3√3dm
a√3=6√3/:√3
a=6dm

v=a²√3:4h=6²√3:4×3√3=81dm³
pole=2a²√3:4+3ah
2×6³√3:4+3×6×3√3=72√3dm²