Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:56:45+01:00
1)
Jakie jest równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego(V)?
odp:N₂O₅+H₂O---->2HNO₃

2)
Oblicz , w którym kwasie jest większa zawartośc procentowa(%masowy) azotu:w kwasie azotowym(III) (HNO₂) czy azotowym(V) (HNO₃)

odp:

HNO₃
1+14+32
47-100%
14-x%

x=¹⁰⁰×¹⁴ w mianowniku 47 = 29,7%

HNO₂
1+14+48
69-100%
14-x%
x=¹⁰⁰×¹⁴ przez 63 =22,2


Większą zawartośc jest w HNO₃

3)Oblicz masę cząsteczkowa kwasu siorkowodorowego.

odp:
mh przez ms =²×¹s przez 32=¹/₁₆

mh₂s=2mm+ms=34u

Masa cząsteczkowa kwasu siarkowodorowego wynosi 34u.

4)Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI)

SO₂+H₂O-->H₂SO³

5)Oblicz skład procentowy H₂O(siarkowodoru)

odp:
obliczam masę cząsteczkową-100%
34u-100%
%H2u-x%

x=2u×100% przez 173u

r6%-procent wodoru

procent siarki:100%-6%=94%