Zad.1/35
Co nazywamy okresem, a co częstotliwością w ruchu po okręgu?
Zad.4/35
Ciało o masie 4 kg zatacza okrąg o promieniu 0,5 m w czasie 0,5 s. Oblicz wartośc prędkości ruchu tego ciała oraz wartośc siły dośrodkowej działającej na to ciało.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:29:42+01:00
1.
Okres - czas, w którym ciało pokonuje odległość jednego pełnego okręgu. Jednostką okresu jest sekunda: [s].
wzór okres: T=1/f (T-okres, f-częstotliwość).

Częstotliwość - wielkość fizyczna, informująca ile pełnych okręgów pokonuje ciało w czasie jednej sekundy. Jednostką częstotliwości jest herc: [Hz].

4.
Dane:
m=4kg (masa)
R=0,5m (promień)
T=0,5s (okres)

Szukane:
v=? (prędkość)
Fdoś =? (siła dośrodkowa)

v=(2*π*R)/T
v=(2*3,14*0,5m)/0,5s=3,14m/0,5s=6,28m/s
Odp.Warość prędkości tego ciała jest równa 6,28m/s.

Fdoś=(m*v2)/R (v2 to prędkość do kwadratu)
Fdoś=[0,5kg*(6,28m/s)2]/0,5m=(0,5m*39,4m/s)/0,5m=19,7m2/s / 0,5m=39,4 N
(ta 2 za nawiasem oznacza że do potęgi 2)
Odp. Wartość siły dośrodkowej tego ciała jest równa 39,4N.
1 5 1