1W przypadku pełnego dominowania jednego allelu nad drugim, heterozygoty wykazują cechy pośrednie.
2 przypadku pełnego dominowania jednego allelu nad drugim, heterozygoty wykazują zawsze cechy dominujące
3lele recesywne ujawniają się wyłącznie u homozygot recesywnych

Prawdziwe jest zdanie:
a) 1 i 2
b) 1 i 3
c)2 i 3
d) 3
e) 1,2,3

2

Odpowiedzi

2010-02-22T15:06:43+01:00
2010-02-22T15:07:47+01:00
Prawdziwe jest zdanie 2 i 3 czyli odpowiedź c
1 5 1