Mówimy że kod genetyczny posiada układ tripletowy, ponieważ:
a)na jeden gen składają sie trzy odcinki DNA
b)o powstaniu aminokwasów decyduje sekwencja trzech cukrów połozonych obok siebie w DNA
c)o powstaniu aminokwasów decyduje sekwencja trzech zasad połóżonych obok siebie w DNA
d)informacja genetyczna na daną cechę zawarta jest w trzech kolejnych nastepujących po sobie genach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:34:42+01:00
Wydaję mi się, ze poprawną odpowiedzią jest d.