1)W których cząstkach jest więcej elektronów niż protonów:atomie chloru czy jonie chloru; atomie sodu czy jonie sodu; atomie tlenu czy jonie tlenu?
2)Ile elektronów jest w jonach: Ca²⁺,F⁻,S²⁻,O²⁻,Br⁻?
3)Podaj symbol jonów o składzie: a)17 protonów i 18 elektronów; b) 8 protonów i 10 elektronów; c) 9 protonów i 10 elektronów.
4)Które z wymienionych cząstek w powłoce zewnętrznej mają jednakową liczbę elektronów: Ar,Cl⁻,K⁺,Na⁺,S²⁻,O²⁻?
Podaj schemat powstawania tych jonów.
5)Które z wymienionych cząstek mają po 8 elektronów w powłoce zewnętrznej: S²⁻,Si,O²⁻,Ne,Ca²⁺,N,Ne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:23:52+01:00
)W których cząstkach jest więcej elektronów niż protonów:
jonie chloru;
atomie sodu
jonie tlenu?
2)Ile elektronów jest w jonach:
Ca²⁺ 18
,F⁻ 10
,S²⁻ 18
,O²⁻ 10
,Br⁻ 36

3)Podaj symbol jonów o składzie: a)17 protonów i 18 elektronów; cl-
b) 8 protonów i 10 elektronów; o2-
c) 9 protonów i 10 elektronów.F-

4)Które z wymienionych cząstek w powłoce zewnętrznej mają jednakową liczbę elektronów: Ar,Cl⁻,K⁺,Na⁺,S²⁻,O²⁻?
Ar cl-
o2- K+
Na+ i S2-

5)Które z wymienionych cząstek mają po 8 elektronów w powłoce zewnętrznej: S²⁻
,O²⁻
,Ne,
1 4 1