Uzupełnij cząsteczkowe rownania reakcji otrzymywania soli podaną metodą.Napisz te równania reakcji w postaci jonowej i skróconej jonowej.

sół I + zasada I ---> sól II + zasada II

a) Na₂CO₃ + Ba(OH)₂----->.........+..........
b)..........+...........----->CaSO₃ + NaOH
c)..........+...........----->Sr₃(PO₄)₂ + KOH

(za CaSO₃ i Sr₃(PO₄)₂ ma być szczałka wdół)

Proszę o zrobienie tego zadania bardzo mi potrzebne :)

1

Odpowiedzi

2011-10-28T21:28:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) Na2CO3 + Ba(OH)2 ----> BaCO3 + 2NaOH
2Na(+) + CO3(2-) + Ba(2+) + 2OH(-) ----> BaCO3 + 2Na(+) + 2OH(-)
CO3(2-) + Ba(2+) ----> BaCO3

2) Ca(OH)2 + Na2SO3 ----> CaSO3 + 2NaOH
Ca(2+) + 2OH(-) + 2Na(+) + SO3(2-) ----> CaSO3 + 2Na(+) + 2OH(-)
Ca(2+) + SO3(2-) ----> CaSO3

3) 3Sr(OH)2 + 2K3PO4 ----> Sr3(PO4)2 + 6KOH
3Sr(2+) + 6OH(-) + 6K(+) + 2PO4(3-) ----> Sr3(PO4)2 + 6K(+) + 6OH(-)
3Sr(2+) + 2PO4(3-) ----> Sr3(PO4)2

11 4 11