Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T23:14:16+01:00
Podstawą działaloności gospodarczej człowieka jest dążenie do zaspokojenia potrzeb człowieka.Dziłalność gospodarcza ( gospodarowanie) polega na wytwarzaniu (produkcji) dóbr materialnych , wymianie tych dóbr oraz zaspokojeniu różnorodnych potrzeb( konsumpcji)

Dobro materialne - dobro użytkowe służace do zaspokojenia potrzeb człowieka np. samochów, zeszyt, mieszkanie, surowce