I.Temat:Kampania wrześniowa.

1)Wyjaśnij pojęcie kampania wrześniowa.
2)ile dni trwała kampania wrześniowa.Podaj daty początku i zakończenia.
3)Podaj datę zawarcia przez Polskę sojuszu z Wielką Brytanią.
4)Do czego zobowiązywała się Wielka Brytania w tym sojuszu?
5)Dlaczego Wielka Brytania zawarła z Polską ten sojusz?
6)Podaj datę podpisania układu Ribbentrop-Mołotow.
7)Jakie zapisy dotyczące Polski były zawarte w tajnym protokole dołączonym do układu R-M?
8)Czy sojusz polsko-brytyjski zapobiec II wojnie światowej?
9)Podaj godzinę i dokładną datę ataku Hitlera na Polskę.
10)W którym polskim porcie zakotwiczony był niemiecki okręt wojenny "Schleswig-Holstein"?
11)Pod czyim zwierzchnictwem znajdował się Gdańsk w 1939r?
12)Podaj pełną nazwę Gdańska z 1939r.
13)Dlaczego Niemcy mieli dogodne warunki do ataku właśnie na Gdańsk?
14)Jakie wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową?
15)Symbolem czego jest dzisiaj Westerplatte?
16)Podaj stopień wojskowy,imięi nazwisko dowódcy obrony Westerplatte.major Henryk Sucharski

2

Odpowiedzi

2010-02-22T15:36:44+01:00
1.Kampania wrześniowa - walki obronne wojsk polskich przeciwko wojskom niemieckim i ZSRR.
2.trwala 35 dni. Od 1 października 1939 do 4 listopada 1939.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:37:51+01:00
1.kampania wrześniowa to obrona polaków przed atakiem niemców i rosjan
2.od 1 września do 2 października czyli 32 dni
3.25 sierpień 1939 sojusz z wielką brytanią
4.że udzieli pomocy Polsce w razie zagrożenia polskiej suwerenności
5.
6.23 sierpnia podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow było to podzielenie eurpy wschodniej i środkowej na strefę wypływów
7.podiał na terenie polski przebiegał wzdłuż rzek Wisła Narew i san
8.
9. 4.30 1 września
10.Westerplatte
11.
12.wolne miasto gdańsk
13.
14.najechanie niemieckiego pancernika na polską placówkę wojskową 1 września
15.dzielnej obrony polaków
16.major henryk sucharski
1 5 1