Wymień państwa slowiańskie powstałe między VII a X w. Jakie byly przyczyny ich powstania? W jaki sposób ukształtowały się one? Wskaż podobieństwa i rożnice w kształtowaniu się państw słowiańskich. Plissss pomocy! Ważne!! Pilne!!!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T16:01:05+01:00
Pierwsze państwa słowiańskie powstały w IX i X w.Były to państwo wielkomorawskie,Ruś Kijowska i panstwo polskie.
Państwo wielkomorawskie-powstało w IXw na terenie Moraw.Obejmowało ono także ziemie czeskie,słowackie,łużyckie i terytorium państwa Wiślan.Panowała w nim dynastia Mojmirowiców.Największy rozkwit państwo to przeżywało za panowania książąt Rościsława i Świętopełka.Na początku X w państwo to upadło na skutek najazdu Węgrów.
Państwo Czeskie-powstało na terenie Czech i Moraw.Rządziła w nim dynastia Przemyślidów.Również to panstwo narażone było na ataki Niemców.Książę czeski Bolesław I musiał uznać zwierzchnictwo cesarza Ottona I.
Ruś Kijowska-powstała z połączenia Nowogród i Kijów.Państwem rządziła dynastia Rurykowiczów.Ruś Kijowska utrzymywała ożywione kontakty handlowe z Bizancium.
W drugiej połowie IX w na ziemiach polskich powstały dwa państewka plemienne,państwo Wiślan i panstwo Polan.Państwo Wiślan upadło na wskutek najazdu Morawian a potem Czechów.
Za twórcę państwa polskiego uważa się przodków Mieszka I-Siemowita,Leszka i Siemiosława.Od nazyw Polan wywodzi się nazwa naszego kraju-Polska.


Te wiadomosci nie są wzięte z internetu!!
Jak ktoś potrzebuje źródeł to je przedstawię!
12 2 12