1ZAD. SKRACAJ UŁAMKIK DOPÓKI NIE OTRZYMASZZ UŁAMKA NIESKRACALNEGO
a)8
-- =
12
B) 24
-- =
48
C) 50
--------- =
75
D 30
----- =
75
E) 18
----- =
60
2ZAD. NAPISZ 5 PRZYKŁADÓW UŁAMKÓW NIESKRACALNYCH O MIANOWNIKU 20.
PLIS PROSZE O ODP JAK NAJSZYBCIEJ BO TO NA JUTRO I PROSZE UŁAMKI PISAC TA JAK JA W 1 ZAD.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:39:13+01:00
Zad.1
a)

8 ; 4 ; 2
-- = -- = --
12 ; 6 ; 3

b)

24 ; 12 ; 6 ; 3 ; 1
-- = --- = -- = -- = --
48 ; 24 ; 12 ; 6 ; 2

c)

50 ; 10 ; 2
--- = --- = --
75 ; 15 ; 3

d)

30 ; 10 ; 2
--- = --- = --
75 ; 25 ; 5

e)

18 ; 9 ; 3
--- = -- = ---
60 ; 30 ; 10

Zad.2
1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 11
-- ; -- ; -- ; -- ; --
20;20;20;20;20