Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:36:53+01:00
Zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu,
zaburzenie rytmu życia- niszczenie ekosystemu roślin i zwierząt,
niszczenie domów mieszkalnych dla tamtejszych plemion
erozja/niszczenie gleby
4 2 4
2010-02-22T15:40:10+01:00
Dla wielu krajów położonych w tej strefie ważnym żródłem dochodów jest wykorzystanie zasobów leśnych. Mahoń, heban, palisander i inne egzotyczne gatunki drewna są cenione i poszukiwane na świece. Lasy równikowe eksploatuje się inaczej niż lasy europejskie. Ze względu na to, że drzewostan jest wielogatunkowy, na jednym hektarze można znależć najwyżej kilka drzew poszukiwanego gatunku. Żeby wyciąć jedno drzewo, niszczy się często wiele hektarów lasu. Strefa lasów równikowych zajmuje 9 % powierzchni lądów. Dawniej niemal cały obszar pokrywały lasy. W XX wieku powierzchnia wilgotnych lasów równikowych zaczęła się zmniejszać w szybkim tempie. Główną przyczyną jest rozwój rolnictwa: zakłada się nowe plantacje oraz pola uprawne, które muszą wyżywić coraz więcej ludności. Dziś lasy równikowe zajmują zaledwie połowę swej pierwotnej powierzchni. Ich miejsce stopniowo zajmują krajobrazy rolnicze oraz roślinność krzaczasta (tak zwany busz) i trawiasta. Dalsze zniszczenia powoduje produkcja drewna na eksport. Szkody wyrządza także wydobycie surowców mineralnych, np. ropy naftowej w Nigerii, rud żelaza w Brazylii lub złota na Nowej Gwinei. Lasy równikowe wytwarzają olbrzymie ilości tlenu. W ren sposób lasy równikowe wpływają na klimat strefy międzyzwrotnikowej, a także na klimat na całej kuli ziemskiej. Jeśli ich niszczenie nie zostanie zahamowane, światu grożą niekorzystne zmiany klimatu, a przede wszystkim susze, które dotkną także strefę umiarkowaną.
8 4 8