Odpowiedzi

2009-10-15T19:44:17+02:00
Ku Klux Klan (KKK), czyli amerykańska organizacja rasistowska. Została założona w 1866 roku w Tennessee
wątroba grzałki ceramiczne obsługa celna
Najogólniej można by powiedzieć, że rasizm może przybierać trzy podstawowe formy. Pierwszą z nich jest stereotyp i
typy india calling card daemon
Istnienie i przejawy rasizmu, podobnie jak stereotyp, czy uprzedzenie, mogą mieć wiele
nastolatki Angielski Legnica projektowanie logo
Rozróżniamy trzy podstawowe rasy ludzkie – europoidalną, negroidalną i mongoloidalną. Rasa europoidalna, potocznie nazywana jest rasą białą, charakteryzuje się jasną skórą.

TYLKO O RASIZMIE !
3 1 3
2009-10-15T19:48:59+02:00
NACJONALIZM JEST I IDEOLOGIĄ,KTÓRY UZNAJE WŁASNY NARÓD I JEGO INTERESY ZA DOBRO NAJWYZSZE,NADRZEDNE WOBEC INTERESÓW JEDNOSTEK I INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.RASIZM GŁOSI ŻE RASY LUDZKIE NIE SA SOBIE RÓWNE.ISTNIEJA RASY LEPSZE I GORSZE.,A PRZYNALEZNOSC CZŁOWIEKA DO DANEJ RASY SWIADCZY O JEGO WARTOŚCI.NP.MURZYNI I NIE SZANOWANIE INNYCH RELIGII
4 3 4
2009-10-15T19:52:21+02:00
NACJONALIZM

* nacjonalizm pojawił się najwcześniej we Francji, a w drugiej połowie XIX wieku stał się szczególnie popularny wśród narodów pozbawionych państwowości (Polacy, Czesi, Ukraińcy)
* nacjonalizm to ideologia, w której za wartość nadrzędną uznaje się naród, a wszelkie działania polityczne są oceniane przez pryzmat dobra i interesów tego narodu
* u podłoża nacjonalizmu tkwi przeświadczenie, że więź narodowa nie jest subiektywna, to znaczy oparta na poczuciu przynależności narodowej jednostki, ale obiektywna, gdyż przynależność jednostki do narodu jest niezbędnym warunkiem jej rozwoju
* nacjonalizm z reguły głosi elitaryzm i jest niedemokratyczny
* nacjonalizm często łączy się z ksenofobią (wrogość wobec obcych narodów) i etnocentryzmem (skoncentrowaniem uwagi na własnej grupie etnicznej)
* skrajną formą nacjonalizmu jest szowinizm narodowy, przejawiający się w uznawaniu prawa własnego narodu do podboju i panowania nad innymi narodami, do ich wynarodowienia i dławienia ich kultury
* nacjonalizm często łączony jest z rasizmem i antysemityzmem
* wiek XX, a szczególnie jego pierwsza połowa, był wiekiem triumfu nacjonalizmu w Europie
* po II wojnie światowej nacjonalizm miał wielu zwolenników w Afryce


* rasizm - doktryna, zgodnie z którą ludzkość dzieli się na rasy, różniące się nie tylko cechami somatycznymi (fizycznymi, takimi jak budowa ciała, kolor skóry, kształt oczu itp.), ale także psychicznymi, zaś rasy te nie są równej wartości
* rasizm spopularyzował Artur Gobineau, dyplomata francuski, autor "Eseju o nierówności ras ludzkich"
* rasizm za podstawę rozumienia dziejów przyjął filozof angielskiego pochodzenia, Houston Stewart Chamberlain, autor wydanego w 1899 roku pseudonaukowego dzieła "Podstawy XIX wieku"
* apartheid - polityka ścisłej segregacji rasowej realizowana w RPA w latach 1948-91
3 1 3