Uporządkuj Chronologicznie wydarzenia, wpisując w kratki cyfry od 1 do6.
śmierć Karola Wielkiego
podpisanie traktatu w Verdun
pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego
objęcie władzy przez dynastię saską
śmierć ostatniego z potomków Ludwika Niemca
powstanie cesarstwa Ottonów.

1

Odpowiedzi

2010-02-22T15:45:08+01:00
Śmierć Karola Wielkiego 1 814
podpisanie traktatu w Verdun 2 843
pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego 6 980-1002
objęcie władzy przez
dynastię saską 3 866
śmierć ostatniego z potomków Ludwika Niemca 4 880r
powstanie cesarstwa Ottonów. 5 936r.masz daty tych wydarzeń, co do pielgrzymki to nie wiem, ale dokładna data nie jest istotna w tym zadniu - można sobie bez niej poradzić.
166 2 166