Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:44:14+01:00
1)
średnica = 2r
12 cm =2r
r=6cm

wzór na objętość kuli:
V=4/3πr³

V=4/3π6³
V=228π cm³

Odp. Objętość kuli o średnicy 12 cm jest równa 228π cm³

2)
średnica = 2r
r=9 cm

V=4/3π9³
V=972π cm³

Odp.Objętość kuli o średnicy 18 cm jest równa 972π cm³
2 5 2
2010-02-22T15:47:56+01:00
Obj. kuli= 4/3pi*r(do potęgi trzeciej)

a)średnica=12cm

r=6cm

Obj=4/3pi*6(do potęgi trzeciej)=4/3pi*216=288pi(cm sześciennych)

b)średnica= 18

r=9

Obj=4/3pi*9(do potęgi trzeciej)=4/3pi*729=972pi(cm sześciennych)
2 5 2
2010-02-22T15:50:47+01:00
1. średnica =12cm
to promień = 12cm:2= 6cm
V= 4/3 pi R (do potęgi 3)
V= 4/3 pi 6 (do 3)
V=4/3 pi * 216
V= 4 pi * 72
V=288pi cm(sześciennych)

2.średnica =18cm
to promień = 18 :2=9cm
V=4/3 pi * 9(do potegi 3)
V=4/3 pi * 729
V=4pi*243
V=972 pi (sześciennych)
2 5 2