ROZWIĄŻCIE PRZYNAJMNIEJ JEDNO !!!
=omów sposoby zagospodarowania odpadów
=omów zanieczyszczenia morza bałtyckiego
omó przyczyny niszczenia lasó
=dlaczego nie należy wypalać traw?
=omów wpływ hałasu na orgaizmy żywe
=omów wpływ turystyki na środowisko
=wymień znane ci alternatywne źródła energii i omów ich wykorzystania
=wymień podstawowe źródła skażenia żywności i omów ich skutki
=podaj metody zagospodarowania odpadów przemysłowych
=wymień negatywne skutki dla organizmu człowieka niewłaściwego stosowania i przygotowania chemicznych środków ochrony roślin
=jakie są zagrożenia twojego najbliższego środowiska i jak im przeciwdziałąć?
=jakie są przyczyny ginięcia płazó?
=jakie są cele ochrony gatunkowej roślin i wierząt?

3

Odpowiedzi

2010-02-22T15:40:08+01:00
Nie należy wypalać traw ponieważ gdy wypalamy trawy niszczymy i zabijamy zwierzęta i ich domki.
3 2 3
2010-02-22T15:40:26+01:00
Podstawowe źródła skażenia żywności to:
- pestycydy
- metale ciężkie
- azotany, azotyny
- środki konserwujące żywność
skutkami tych zagrożeń są choroby i zatrucia pokarmowe...
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:34:44+01:00
= odpady gromadzi się na wysypiskach
= Morze Bałtyckie jest zanieczyszczone głównie odpadami cywilizacyjnymi ludzkimi, takimi jak butelki puszki itp.
= przyczynami niszczenia lasów jest przeważnie zapotrzebowanie na drewno - niszczy się las po to ażeby je zdobyć
= wypalanie traw jest szkodliwe ponieważ grozi rozprzestrzenieniem ognia, oraz takie wypalanie niszczy cały ekosystem w niej panujący
= hałas płoszy wszelkie organizmy żywe znajdujące się np. w lesie . Zwierzęta nie są przyzwyczajone do głośnych dźwięków dlatego hałas wywołuje u nich stres
= turystyka głównie wyniszcz środowisko, dlatego , że ludzie często nie dbają o pozostawienie miejsca w czystości i porządku
= żywność najczęściej skażona jest metalami ciężkimi , które odkładają się w organizmie zatruwając go
chyba już wystarczy :P
3 3 3