Wymień po dwie nazwy miast, które znajdowały się na terenie państw powstałych w wyniku rozpadu cesarstwa Karola Wielkiego.
- Państwo Karola Łysego - ........... , ..........
- Państwo Lotara - ........... , ..........
- Państwo Ludwika Niemieckiego -........... , ..........

1

Odpowiedzi

2010-02-22T15:53:22+01:00
Wymień po dwie nazwy miast, które znajdowały się na terenie państw powstałych w wyniku
rozpadu cesarstwa Karola Wielkiego.
- Państwo Karola Łysego - Poitiers , Tuluza
- Państwo Lotara - Akwizgran , Genewa
- Państwo Ludwika Niemieckiego -Ratyzbona , Moguncja
188 4 188