Odpowiedzi

2010-02-22T15:53:12+01:00
1.
30 g - 100 %
x g - 20 %
x = 6 g
Należy rozpuścić 6 g soli w 24 gramach wody.

2.
P₄O₁₀ + 6H₂O = 4H₃PO₄
284g + 108 g = 392 g

18g - x
284 - 392
x = 24,85 g H₃PO₄

Czyli wiadomo że powstało w wyniku opisanej reakcji 24,85 g kwasu, co przy masie roztworu 185 + 18 = 203 daje:

24,85/203*100% = 12,24 % - tyle wyniesie stężenie roztworu.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:05:47+01:00
1. dane dotyczące roztworu:
m = 30g (rozpuszczalnik + substancja rozpuszczona)
Cp = 20%

Szukane:
masa substancji (ms) = ?
masa wody (mw) = ?

Wzór:
Cp = m substancji : m roztworu x 100%

Rozwiązanie:
20 = ms : 30 x 100 | x 30 :100
ms = 20 x 30 : 100
ms = 6
mw = 30 - 6 = 24

czynność 1: odważenie 24g wody oraz 6g soli kuchennej
czynność 2: wlanie wody do zlewki
czynność 3: wsypanie do zlewki z wodą soli kuchennej
czynność 4: wymieszanie zawartości

2. P₄O₁₀ + 6 H₂0 -> 4 H₃PO₄
m P₄O₁₀ = 4 x m P + 10 x m O = 4 x 31 + 10 x 16 = 124 + 160 = 284u
m H₂0 = 2 x m H + m O = 2 + 16 = 18u
m H₃PO₄ = 3 x m H + m P + 4 x m O = 3 + 31 + 64 = 98u

284 u P₄O₁₀ - 4 x 98 = 392 u H₃PO₄
18 g P₄O₁₀ - x g H₃PO₄
x = 392 x 18 : 284 = 24,85 g

284 u P₄O₁₀ - 6 x 18 = 108g H₂0
18 g P₄O₁₀ - x g H₂0
x = 108 x 18 : 284 = 6,85 <- woda zużyta do reakcji

Cp = 24,85 : (24,85 + 185 - 6,85) x 100% = 24,85 : 203 x 100% = 12,24%
1 5 1