1. Jakie jest stężenie zasady M(oh)3 jeżeli stężenie jonów wodorotlenkowych w roztworze wynosi 0,6 mol/dm3 a alfa=4%?

2. Oblicz stężenie zasady MOH jeśli w 300dm3 roztworu znajduje się 0,05 mola jonów wodorotlenkowych a stopień dysocjacji= 15%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T15:56:21+01:00
Jakie jest stężenie zasady M(oh)3 jeżeli stężenie jonów wodorotlenkowych w roztworze wynosi 0,6 mol/dm3 a alfa=4%?

me(oh)3-> me3+ + 3oh-

alfa=0,04
Cz=0,6*3=1,8
cm=cz/alfa
cm=1,8/0,04=45


2. Oblicz stężenie zasady MOH jeśli w 300dm3 roztworu znajduje się 0,05 mola jonów wodorotlenkowych a stopień dysocjacji= 15%

MOH-> m+ + oh-

cz=0,05
alfa=0,15
cm=0,05/015=0,3
4 1 4