Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu:
a) 25g substancji w 200g wody .
b) 10g substancji w 150g wody.

Odpowiedzi do A) 11,1% i do B) 6,25%

Potrzebuje wyliczenia do tych odpowiedzi czyli tak mają być Dane , Szukane , Obliczenia mają być z dwoma sposobami czyli ze wzorem i z proporcją .

3

Odpowiedzi

2010-02-22T15:54:03+01:00
A) ms-25g
mrozpuszczalnika - 200g
m roztworu - 25g+200g=225g
Cp-?
Cp=ms*100%/mr
Cp=25g*100%/225g
Cp=11,1%
225g - 100%
25g-x
x=11,1%

b) ms-10g
mrozpuszczalnika -150g
mr=10g+150g=160g
Cp-?
Cp=10g*100%/160g
Cp=6,25%
160g-100%
10g-x
x=6,25%
4 4 4
2010-02-22T15:55:41+01:00
A.Dane:
ms = 25 g
mr = 200 g
m r-ru = 200g + 25 g = 225g

Szukane: Cp = ?
w 225 g r-ru --- 25 g s
w 100 g r-ru --- x

x = 25 * 100 / 225 = 11,1%
Cp = 11 %

b.Dane:
ms = 10 g
mr = 150 g
m r-ru = 150g + 10 g = 160g

Szukane: Cp = ?
w 160 g r-ru --- 10 g s
w 100 g r-ru --- x

x = 10 * 100 / 160 = 6,25%
Cp = 6,25 %
3 3 3
2010-02-22T15:59:20+01:00
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu:
a) 25g substancji w 200g wody .

Dane:
ilość rozpuszczanej substancji 25g
ilość wody=200g

Szukane
ilość całego roztworu
stężenie procentowe roztworu

Ilość roztworu;
25g+200g= 225g
Roztwór waży 225 g.

Stężenie procentowe roztworu;

proporcja;
225g = 100%
I
;9 I
V
25g = x

x= 100%;9 = w przybliżeniu 11,1 %

b) 10g substancji w 150g wody.


Dane:
ilość rozpuszczanej substancji 10g
ilość wody=150g

Szukane
ilość całego roztworu
stężenie procentowe roztworu

Ilość roztworu;
10g+150g=160g
Roztwór waży 160g

Stężenie procentowe
proporcja;
160g = 100%
I
;16 I
V
10g = x

x=100% :16
x= 6,25%

Stężenie wynosi 6,25 procent
1 3 1