Zmieszano 500 ml 30% śmietanki z 500 ml 12% śmietanki. Iluprocentową
śmietankę otrzymano?W mleczarni zmieszano w zbiorniku 280 litrów mleka o zawartości 3,2%
tłuszczu i 100 litrów o zawartości 3,5% tłuszczu. Ile procent tłuszczu zawiera
mleko w zbiorniku? Wynik zaokrąglij do 0,1%.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T19:54:32+02:00
Do 1 i do 2 zadania są proste odpowiedzi. Trzeba wyliczyć średnią arytmetyczną obu stężeń procentowych, czyli:

Zad1.
30%+12%= 42% :2 = 21%
Czyli zmieszana śmietana jest 21 %

Zad2.
3.2%+3.6%= 6,8% :2 = 3,4 %
2009-10-15T21:47:11+02:00