Odpowiedzi

2010-02-22T15:54:56+01:00
Amnesty International walczy o uwolnienie więźniów sumienia (jeśli nie używali przemocy), rzetelność procesów karnych, głównie politycznych, zniesienie kary śmierci, zaprzestanie tortur i poniżającego traktowania więźniów. Działa na rzecz upowszechnienia prawa do azylu oraz wyeliminowania handlu bronią, wspomaga rodziny poszkodowanych.

Główne organy Amnesty International to: Rada Międzynarodowa (obraduje raz w roku), Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (desygnowany przez Radę), Sekretariat Międzynarodowy i Stałe Biuro. Członkami mogą być inne organizacje pozarządowe oraz osoby, działające także w ramach sekcji krajowych. Coroczne raporty Amnesty International przedstawiają stan praw człowieka w poszczególnych krajach, a co miesiąc ukazuje się Amnesty International News.
1 5 1
2010-02-22T15:56:19+01:00
Amnesty International -celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.Organizowanie dużych ogólnoświatowych akcji medialnych nakierowanych na jeden konkretny problem, w jednym konkretnym kraju, który wydaje się mieć szczególne znaczenie w danym momencie.
Organizowanie ogólnoświatowych kampanii medialnych dotyczących jednego ogólnego problemu, np. w obronie praw uchodźców lub przeciw torturom.
Prowadzenie tzw. Pilnych Akcji.
Tworzenie i publikowanie dorocznych raportów ze stanu przestrzegania praw człowieka na całym świecie (zwykle ukazują się one pod koniec maja).
2010-02-22T15:59:35+01:00
Amnesty International to organizacja, która powstała w 1961 r . Jej najważniejszym celem jest działanie na rzecz zapobiegania wszelkim naruszeniom praw człowieka, a zwłaszcza zabieganie o amnestie więżniów sumienia, czyli osób więzionych z powodu poglądów, rrasy czy pochodzenia. Starania o szybkie i sprawiedliwe procesy, zaprzestanie kary smierci, zaprzestania stosowania tortur.

Środkami mogą być pokojowe akcje obywatelskie, pisanie listów petycji, naglaśnianie w mediach.