Odpowiedzi

2010-02-22T16:02:22+01:00
Właściwości fizyczne:

Miękki metal (daje się kroić nożem),

Charakter chemiczny:

Najsłabiej reaktywny z grupy litowców. Z tlenem reaguje dopiero powyżej temperatury 100°C, w atmosferze powietrza nie traci połysku (nie utlenia się powierzchniowo), także z wodą reaguje spokojniej niż pozostałe litowce.

Wodorek litu jest najtrwalszy w grupie wodorków litowców, ulega rozkładowi dopiero w próżni w temperaturze około 450°C.

Od innych litowców odróżnia go także fakt tworzenia w czasie spalania w powietrzu tlenków Li2O (pozostałe litowce tworzą nadtlenki).

Informacje dodatkowe:

Wodorotlenek litu rozpuszcza się w wodzie i alkoholu słabiej niż wodorotlenki pozostałych litowców.