1. Oblicz ile kilodżuli energii dostarczy organizmowi 150 g serka zawierającego 24% tłuszczu, wiedząc że 1 g tłuszczu dostarcza 9,4 kcal energi (1 kcal=4200 J)

2. Oblicz, ile cząsteczek wodoru potrzeba do utwardzenia 150 cząsteczek tłuszczu nienasyconego - trioleinianu glicerolu. Napisz odpowiednie równanie reakcji.

3. Ułóż równania reakcji hydrolizy:
a) dioenianu palmitynianu glicerolu
b) olenianu oalmitynianu stearynianu glicerolu

4. Napisz równania reakcji chemicznych zachodzących podczas przemiany tłuszczów w organizmie człowieka ( hydroliza tłuszczów, a następnie utlenianie otrzymanych kwasów tłuszczowych) , jeśli zjedzony tłuszcz zawierał dwie grupy alkilowe kwasu palmitynowego i jedną grupę alkilową kwasu stearynowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T23:57:09+01:00
Oblicz ile kilodżuli energii dostarczy organizmowi 150 g serka zawierającego 24% tłuszczu, wiedząc że 1 g tłuszczu dostarcza 9,4 kcal energi (1 kcal=4200 J)

150*0,24*9,4=338,4 kj

2.
150(C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅ + 450 H₂ = 150(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅
Odp. Do utwardzenia 150 cząsteczek tłuszczu nienasyconego
- trioleinianu glicerolu potrzeba 450 cząsteczek wodoru.

3. Ułóż równania reakcji hydrolizy:
a) dioenianu palmitynianu glicerolu

c15h31cooch2
c17h33cooch
c17h33cooch2 + 3h2o ->
2c17h33cooh + c15h31cooh + c3h5(oh)3


b) olenianu oalmitynianu stearynianu glicerolu

c17h33cooch2
c17h35cooch
c15h31cooch2 + 3h2o ->
c15h31cooh+ c17h33cooh+c17h35cooh + c3h5(oh)
1 5 1