1. Powóz porusza się ze prędkością 10 km/h. Oblicz i wpisz przebyte odległości :

w Ciągu 1 godziny
w ciągu 3 godziny
w ciągu pół godziny
w ciągu 2,5 godziny
w ciągu kwadransu


ps. obliczenia jakie robicie pisać!!! NIE SAME WYNIKI!!!!

2. Wpisz odległości, jakie pokonują wymienione pociągi w podanych czasach. Prędkosć pociągów podane są w nawiasach.

Zadanie w Załączniku!

2

Odpowiedzi

2010-02-22T16:03:33+01:00
Zad 1 to tak
1hx10km=10km/h
3hx10km=30km/h
0,5x10km=5km/h
2,5hx10km=25km/h
1/4hx10km=2.5km/h
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:20:21+01:00
Zadanie 1:
10km/h czyli w ciągu godziny przebywa 10km

w Ciągu 1 godziny
Jak wynika z prędkości przejedzie 10km

w ciągu 3 godziny
mnożymy drogę jaką przebędzie w ciągu razy 3 czyli 3*10km=30km

w ciągu pół godziny
dzielimy drogę którą przebędzie w ciągu godziny na 2 czyli 10km/2=5km

w ciągu 2,5 godziny
mnożymy drogę, którą przbędzie w ciągu godziny razy 2,5 czyli 10km*2,5=25km

w ciągu kwadransu
dzielimy drogę, którą przbędzie w ciągu godziny na 4 czyli 10km/4=2,5km

Zadanie 2:
Tutaj masz tylko wpisac wiec nie będę pisał obliczeń powiem tylko że tutaj robiłem to proporcjami czyli np jak shinkansen jedzie 300km w ciagu godziny czyli 60 minut to ma
300km - 60min
x - 150min(2,5h)
x=300*150/60
x=750km
reszta analogicznie

a więc tabelka
2,5h 20min 70min
shinkansen 750km 100km 350km
kolejka podmiejska 112,5km 15km 52,5km
pociag osobowy 150km 20km 70km
kolejka waskowtorowa 100km 13,3km 46,6km
3 5 3