1. Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego, nasyconego roztworu azotanu (V)potasu w wodzie o temp. 30 stopni , skoro rozpuszczalność tej soliw podanych warunkach
wynosi 31,5g/100g wody.
2.Oblicz stężenie molowe 30% roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,18g*cm(sześcienny do minus pierwszej)

2

Odpowiedzi

2010-02-22T16:04:56+01:00
1.
masa roztworu: 100 g + 31,5 g = 131,5 g
masa substancji: 31,5 g
stężenie: 31,5/131,5*100% = 23,95%

2.
1000 cm³ = 1180 g

1180 g - 100%
x - 30 %
x = 354 g

masa molowa kwasu = 63 g/mol

63 g - 1 mol
354 g - x
x = 5,62 mola - a zatem w 1000 cm³ znajduje się 5,62 mola kwasu, więc jest to roztwór o stężeniu 5,62 mol/dm³
1 5 1
2010-02-22T20:31:45+01:00
1.

mR = 100g + 31,5g = 131,5g

131,5g - 31,5g
100g - x
x = 23,9g

Cp= 23,9%


Odp. Stężenie procentowe wynosi 23,9%


2.

30g - 100g

<ro> = m/V

V = m/<ro>

V = 100g/1,18cm3 = 84,7cm3 = 0,0847dm3


63g - 1 mol
30g - x
x = 0,5 mola

Cn = 0,5/0,0847 = 5,9 mol/dm3


Odp. stężenie molowe wynosi 5,9 mol/dm3