Odpowiedzi

2010-02-22T16:11:04+01:00
Zamek w Trokach – zamek położony na jeziorze Galwe na Litwie w miejscowości Troki, niekiedy zwany "małym Malborkiem".
Zamek został wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który w 1430 zmarł na zamku. Troki były w tym okresie ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Począwszy od XVII w. zamek popadał w ruinę. Dopiero w okresie 1951–1961 zostały na nim podjęte prace rekonstrukcyjne, które przywróciły mu obecny kształt.
Zamek jest dziś ważną atrakcją turystyczną Litwy.
Wkrótce po bitwie pod Grunwaldem zamek zaczął tracić swoje znaczenie wojskowe. Dawna twierdza została przekształcona w rezydencję książęcą i bogato udekorowana wewnątrz. Do Troków przyjeżdżali zagraniczni posłowie, w 1414 zamek opisał flamandzki podróżnik Guillebert de Lannoy. W zamku kilkakrotnie gościł Władysław Jagiełło, zaś Witold zmarł na terenie zamku w 1430. Dziesięć lat później w twierdzy został zamordowany jego brat Zygmunt. Pod rządami Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta obiekt został przebudowany w stylu renesansowym i przeszedł kolejne prace adaptacyjne w celu przekształcenia w letnią rezydencję. Czasowo pełnił również funkcję więzienia. W czasie wojen z Moskwą został zrujnowany, a z odbudowy zrezygnowano.
W XIX w. powstały pierwsze plany rekonstrukcji zamku. Vincentas Smakauskas przeprowadził prace konserwatorskie nad freskami zachowanymi w salach pałacu książęcego. W 1888 Imperialna Komisja Archeologiczna dokonała dokumentacji pozostałości zamku, a w 1905 władze carskie zdecydowały się na konserwację ruin i częściowe odrestaurowanie zamku. Prace konserwatorskie podjęli również Niemcy w czasie I wojny światowej. Były one kontynuowane w latach 1935–1941, kiedy dokonano odbudowy wieży południowo-wschodniej i konserwacji pozostałości pałacu książęcego. Po II wojnie światowej prace były prowadzone etapami – w roku 1946, w latach 1951–1952 i w 1961. Zamek po odbudowie reprezentuje styl gotycki (według stanu z XV wieku).
Część zamku zajmuje obecnie muzeum. Na zamku odbywają się również rekonstrukcje historyczne poświęcone średniowieczu.