Rozwiąż logogryf. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

1. Może być względna lub bezwzględna.
2. Określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie.
3. Mapa prezentująca w sposób ogólny środowisko geograficzne, np. państwa czy kontynentu.
4. Umowny znak graficzny na mapie lub planie.
5. Linia na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza.
6. Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie lub planie.
7. Polega na uproszczeniu treści mapy.
8. Kartograficzna na mapie.
9. Mapa wykonana w dużej skali, np. 1:10.000.
10. Jedna z metod przedstawiania rzeźby terenu na mapach, polegająca na wypełnieniu powierzchni między poziomicami kolorami dobranymi według określonej skali barw.
11. Pomaga przy poszukiwaniu obiektów w obcym mieście.

Hasło:................................... jest to.....................................................

PS. 1,2,5,7 już zrobiłem proszę o pomoc w reszcie punktów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T20:01:32+02:00
3.ogólnogeograficzna
4.sygnatura
6.legenda
8. siatka
9.topograficzna
10.hipsometryczna
11.plan
hasło: kartografia jet to nauka o sporządzaniu map.
PS.Na pewno dobrze jest !
71 3 71