Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:28:35+01:00
A) Konserawtyści- konserwatyści uważają, że społeczeństwo jest podobne do żywego organizmu, rozwija się stopniowo i samoistnie, a kluczową rolę w jego funkcjonowaniu odgrywa przywiązanie do tradycji i religi. podstawą życia społecznego nie jest jednostka, ale tradycyjne wspólnoty, w których żyją ludzie- np.parafia, wspólnota lokalna, naród. Najważniejszą spośród nich dla konserwatystów jest rodzina. Obiektem ataków współczesnego konserwayzmu są między innymi: konsumpcyjny styl życia, kulturowa masa, upadek autorytetów, erozja moralności, kult przeciętności.
b)liberałowie- liberałowie opowiadają się za prawem każdego człowieka do samodzielnego kształtowania własnego życia i dążenia do na własny sposób zdefiniowanego szczęścia. Uważają że rola państwa powinna się ograniczyć do pilnowania porządku i spokoju obywateli oraz zapewniania ochrony praw jednostki, a przede wszystkim prawa własności. Współcześnie ruch liberalny jest podzielony: jedni liberałowie uważają za niezbędną aktywną rolę państwa, bo ich zdaniem tylko zwiększenie równości pozwoli wszystkim ludziom na rzeczywiste korzystaniez dobrodziejstw wolności, inni kategorycznie odrzucają interwencjolizm państwowy i koncepcję państwa opiekuńczego.
c)socjaldemokraci-współczesną umiarkowaną postacią socjalizmu jest socjaldemokracja, która wyrzekła się idei rewolucji i dąży do realizacji swej koncepcki państwa opiekuńczego (promującego równość dzięki bardzo daleko idącemu systemowi redystrybucji dochodów) w ramach istniejących struktur i procedur państwa demokratycznego
d)nacjonaliści-nacjonalizm to postawa społeczno-polityczna zakładająca wyższość swojego narodu nad innymi i uznająca interesy narodowa za najważniejszą wartość. Skrajnego nacjonalistę,odczuwającwgo nienawiść wobec innych narodów, nazywamy ''szowinistą''
1 1 1