Odpowiedzi

2010-02-22T16:37:29+01:00
Interpretacja:

Temat wiersza: koleje życia.
Treść wiersza: widok gęstych lasów w rodzinnej miejscowości inspiruje podmiot liryczny fraszko do refleksji nad swoim życiem. Pamięta je z czasów młodości. Potem wiele przeszedł, ma bogate doświadczenia : podróżował do Francji, Niemiec i Włoch; był rycerzem, dworzaninem. W zakończeniu fraszki stwierdza, że należy trzymać z tymi, którzy umieją cieszyć się chwilą i nie martwić się przyszłością.
Autobiograficzny charakter utworu: Fraszka ma wyraźnie charakter autobiograficzny, co w mało osobistej poezji Jana z Czarnolasu jest dość wyjątkowe. Ciekawe jest też to, że podmiot liryczny wiersza czyni sprawozdanie, spowiedź ze swego dotychczasowego życia wobec przyrody, określając ją w ładnej apostrofie jako "Wysokie góry i odziane lasy!". Patrzy na nie i wspomina młodość z uczuciem rozrzewnienia i radości.

Ostatni wers to zwięzłe wyznanie życiowej filozofii poety:
"A ja z tym trzymam,kto co w czas uchwyci".
Należy je rozumieć następująco: uważam,że należy zawsze wykorzystywać okazję do tego, by być szczęśliwszym, należy samemu kształtować woje życie.