Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) c(b+3)+c
b) b(b-4)+3b
c) 2a(a-2b+5)
d) b(b-5)-(b+5)
e) -(a-3b)-5(a-2b+5)
f) x²(y-2)+3x(xy-4)
g) -½a(-2a²+6a+6)
h) -⅖xy(6x+3y-9)
i) -1,5abc(2a-4b+6c-8)
j) -2,5xyz(2xy+6yz+4xz)

Doprowadź do japrostrzej postaci.
a) 3(a+2b - 3c) + 7(2a-4b+5c)- 5(-3a-4b-5c)
b) -4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z) + 5(3x-6y+9z)
c) ⅖(3a+6b-12c) + ³/₅(10a-15b+20c) - 0,5(16a+24b-36c)


Z góry thx :) to zadanie 10 i 11 str 167 i 168 Matematyka 2001 kl 1 gim

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:15:59+01:00
Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) c(b+3)+c = bc+3c+c = bc+4c
b) b(b-4)+3b = b²-4b+3b = b²-b
c) 2a(a-2b+5) = 2a²-4ab+10a
d) b(b-5)-(b+5) = b²-5b-b-5 = b²-6b-5
e) -(a-3b)-5(a-2b+5) = -a+3b-5a+10b-25 = -6a+13b-25
f) x²(y-2)+3x(xy-4) = x²y-2x²+3x²y-12x = 4x²y-2x²-12x
g) -½a(-2a²+6a+6) = a³-3a²-3a
h) -⅖xy(6x+3y-9) = -2,4x²y-1,2xy²+3,6xy
i) -1,5abc(2a-4b+6c-8) = -3a²bc+6ab²c-9abc²+12abc
j) -2,5xyz(2xy+6yz+4xz) = -5x²y²z-15xy²z²-10x²yz²

Doprowadź do jak prostrzej postaci.
a)
3(a+2b - 3c) + 7(2a-4b+5c)- 5(-3a-4b-5c) =
3a+6b-9c+14a-28b+35c+15a+20b+25c =
32a+4b+51c

b)
-4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z) + 5(3x-6y+9z) =
8x-24y-20z-72x-64y+56z+15x-30y+45z =
-49x-118y+81z

c)
⅖(3a+6b-12c) + ³/₅(10a-15b+20c) - 0,5(16a+24b-36c) =
1,2a+2,4b-4,8c+6a-9b+12c-8a-12b+18c =
-0,8a-18,6b+25,2c
17 4 17
2010-02-22T17:07:15+01:00
A) c(b+3)+c = bc+3c+c = bc+4c
b) b(b-4)+3b = b²-4b+3b = b²-b
c) 2a(a-2b+5) = 2a²-4ab+10a
d) b(b-5)-(b+5) = b²-5b-b-5 = b²-6b-5
e) -(a-3b)-5(a-2b+5) = -a+3b-5a+10b-25 = -6a+13b-25
f) x²(y-2)+3x(xy-4) = x²y-2x²+3x²y-12x = 4x²y-2x²-12x
g) -½a(-2a²+6a+6) = a³-3a²-3a
h) -⅖xy(6x+3y-9) = -2,4x²y-1,2xy²+3,6xy
i) -1,5abc(2a-4b+6c-8) = -3a²bc+6ab²c-9abc²+12abc
j) -2,5xyz(2xy+6yz+4xz) = -5x²y²z-15xy²z²-10x²yz²

Doprowadź do jak prostrzej postaci.
a)
3(a+2b - 3c) + 7(2a-4b+5c)- 5(-3a-4b-5c) =
3a+6b-9c+14a-28b+35c+15a+20b+25c =
32a+4b+51c

b)
-4(-2x+6y+5z)-8(9x+8y-7z) + 5(3x-6y+9z) =
8x-24y-20z-72x-64y+56z+15x-30y+45z =
-49x-118y+81z

c)
⅖(3a+6b-12c) + ³/₅(10a-15b+20c) - 0,5(16a+24b-36c) =
1,2a+2,4b-4,8c+6a-9b+12c-8a-12b+18c =
-0,8a-18,6b+25,2c
8 3 8