Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T20:12:55+02:00
2H₂ + O₂ → 2H₂O
2kmole ------ 2kmole
4kg----------- 36kg
10kg--------- xkg

x= 10kg*36kg/4kg=90kg
2009-10-15T20:18:42+02:00
2H2 + O2 -> 2H2O

zamieniamy Kg na g, czyli 10kg = 10 000g

obliczamy masy cząsteczkowe dla każdego związku, a następnie mnożymy je razy "duży współczynnik"

2H2 + O2 -> 2H2O
4gr + 32gr -> 36gr (gr=gramorównoważnik)
10 000g + X -> Y

potrzebujemy obliczyć "Y" bo tego od nas chcą w zadaniu! obliczamy to z proporcji:

4gr ---------------- 36gr
10 000g ----------- Y
Y = 10 000g * 36/ 4gr (gr się skrócą)
Y = 90 000g (zamieniamy gramy na kilogramy)

1kg = 1 000g
90kg = 90 000g

Odp. podczas reakcji 10kg wodoru z tlenem, powstanie aż 90kg wody.