1.Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne tlenków metali.

A. SiO₂, Na₂O, CO
B. Na₂O, MgO, Al₂O₃
C. MgO, Al₂O₃, H₂O
D. CO₂, N₂O₅, SO₃


2. W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równa 1 : 6 : 24

A. HNO₃ B. H₂SO₃ C. H₂SO₄ D. H₂CO₃


3. Atom azotu 14 N zawiera:
-
7

A. 14 protonów, 7neutronów, 14 elektronów.
B. 7 protonów, 14 neutronów, 7 elektronów.
C. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.
D. 14 protonów, 14 neutronów, 14 elektronów.


4. Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy.

A. NO₂ B. N₂O₃ C. N₂O₅ D. N₂O

3

Odpowiedzi

2010-02-22T16:10:53+01:00
2010-02-22T16:12:51+01:00
1. B. Na₂O, MgO, Al₂O₃
2. D. H₂CO₃
3. C. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.
4. A. NO₂
3 5 3
2010-02-22T18:42:37+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1--B. Na₂O, MgO, Al₂O₃
2--D. H₂CO₃
3--C. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.
4--A. NO₂
2 5 2