Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T16:12:10+01:00
Główne różnice między prawosławiem i katolicyzmem

* Według Świętej Tradycji prawosławia, zgodnie z decyzjami Soboru Chalcedońskiego (451 r.), Duch Święty pochodzi tylko "od Ojca PRZEZ SYNA". Nie uznaje się formuły "Filioque" przyjętej przez doktrynę rzymską: "od Ojca I SYNA".
* Prawosławie nie uznaje prymatu i jurysdykcji papieża nad całym Kościołem chrześcijańskim ani dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary.
* Kościoły narodowe są autokefaliczne, czyli - będąc posłuszne w dogmatach - same stanowią o sobie.
* Prawosławie nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Boskiej.
* Prawosławie odrzuca doktrynę o czyśćcu, ponieważ decyzje o losie zmarłych zapadną dopiero w dniu sądu ostatecznego.
* Duchowni mogą wybierać między celibatem a małżeństwem; biskupi i patriarcha, wybierani na ogół spośród mnichów, zachowują celibat.
* Podporządkowanie cerkwi państwu - (patriarchat przywrócono dopiero w 1917 r., ale do dzisiaj cerkiew służy polityce).
* Mentalność wschodu bardziej skupia się na "przebóstwieniu" człowieka, podczas gdy katolicyzm zastanawia się nad zasadami i definicjami moralności. Filozofia nie jest związana z religią, podczas gdy na zachodzie ów związek jest bardzo silny. Prawosławie nie dąży do poznania Boga, lecz teologia łączy się z mistyką i opiera się na kontemplacji Boga, oraz odkrywaniu intymnego związku Boga i człowieka.
* Natura człowieka nie jest czymś stałym, lecz ulega wzrostowi w miarę przebóstwiania.
* Zbawienie nie opiera się na rozumie czy działaniu Bożym, lecz na powrocie do bezosobowej "jedni" - wspólnoty.
* Mistycyzm wschodu dotyka boskich "energii", podczas gdy katolicyzm samego Boga. Prawosławie uznaje, że Bóg jest nieosiągalny.
* Pojęcie Kościoła jest inne. Tajemnica jest trudna do określenia, choć obraz Kościoła jest podobny jak w katolicyzmie. Samotny człowiek nie jest w Kościele. W Kościele jest się tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:19:43+01:00
Roznice miedzy prawosławiem a katolicyzmem
Prawosławie:
cerkwia-kosciól prawosławny
pop- ksiądz prawosławny
patryjarcha-papiez prawosławny

Kiedy my mamy 3 króli prawosławni maja Wigilię Bożego Narodzenia

Wiec różnica miedzy katolikami a prawosławnymi jest taka ze religi prawosławnej są inne nazwy księdza kościoła papieża oraz data świąt Wigilii Bożego Narodzenia
2 5 2