1)co to są prerie i gdzie występują
2)podaj powierzchnię Azji i oblicz, jaki to procent powierzchni lądów
3)podaj ludność autochtoniczną Ameryki
4)Gdzie występuje "Dolina Krzemowa" znana z rozwoju przemysłu o wysokiej technologii
5)3 surowce mineralne w największej ilości eksploatowane w RPA
6)wyjaśnij pojęcie polityka apartheidu, np. RPA
7)3 najważniejsze przyczyny, które spowodowały nierównomierne zaludnienie Azji
8)jaki obszar nazwano Ameryką Łacińską i dlaczego?
9)3 najważniejsze przyczyny, które spowodowały słaby rozwój gospodarczy większości krajów Afryki
10)Przez jakie strefy roślinne przypływa Nil
11) dlaczego Australia jest tak słabo zaludnionym kontynentem

1

Odpowiedzi

2010-02-23T13:26:43+01:00
1) PRERIA - rozległe obszary porośnięte roślinnością trawiastą, występują w Ameryce Północnej
2) Azja - 44,5 mln km², jest to ok. 29,88% powierzchni wszystkich lądów
3) Indianie, Eskimosi, Aleuci
4) DOLINA KRZEMOWA znajduje się w północnej części amerykańskiego stanu Kalifornia
5) - węgiel kamienny
- złoto
- diamenty
6) APARTHEID - teoria głosząca konieczność osobnego rozwoju społeczności różnych ras, a także bazujący na tej teorii system polityczny panujący w Republice Południowej Afryki do połowy lat 90. XX wieku, oparty na segregacji rasowej.
7) - trudne warunki klimatyczne na niektórych obszarach
- deficyt opadów
- zróżnicowany rozwój rolnictwa
8) AMERYKA ŁACIŃSKA - jest to część kontynentu amerykańskiego skolonizowana prawie w całości przez dwa państwa położone na Półwyspie Iberyjskim - Hiszpanię i Portugalię.
9) - niekorzystna struktura wiekowa społeczeństw
- częste wojny
- zadłużenie zagraniczne większości państw
10) Nil płynie przez sawanny i pustynie
11) - wysokie temperatury powietrza
- deficyt wody w Środkowej Australii

Liczę na naj ;* ;)
18 4 18