Wpisz obok zdania prawdziwego literę P , a obok fałszywego literę F

a) Wody słodkie , które stanowią 2,5% objętości hydrosfery , skupione są głównie w postaci śniegu i lodu.....

b) Największe zasolenie wód oceanicznych występuje w strefie równikowej......

c) Przyciąganie Księżyca i Słońca powoduje powstanie prądów morskich....

d) Podmorskie trzęsienia ziemi oraz wybuchy podwodnych wulkanów powodują powstanie tsunami.....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!