Zadanie 1 .
Oblicz zawartość procentową (% masowy) pierwiastków w wodorotlenku wapnia.
Zadanie 2 .
Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji. Napisz odpowiednie równania reakcji.
a) węglan wapnia (CaCO3) -----> wapno palone + gaz powodujący mętnienie wody wapiennej
___________________________________________________________________
b) wapno palone + ___________ -----> wapno gaszone
_________________________________________________________________
c) metal + _________________________---------> wapno gaszone + najlżejszy gaz
___________________________________________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:29:55+01:00
M [Ca(OH)2] = 74g/mol
Mca = 40g/mol
Mo = 2*16g/mol = 32g/mol
Mh = 2*1g/mol = 2g/mol

%Ca= (40*100%)/74
%Ca= 54%

%O= (32*100)/74
%O= 43%

%H= (2*100)/74
%H= 3%

Liczby należy zapisać w postaci ułamka.
Możesz też skorzystać z proporcji:

M pierw-----------x%
M całości----------100%
Mpierw.*100=Mcałości *x

np dla tlenu wygląda to tak:

32g/mol-----------x%
74g/mol-----------100%

32*100=74x
3200=74x /74
x= 43%

a)
CaCO₂ ---> CaO + CO₂
b)
CaO + H₂O ---> Ca(OH)₂
c)
Ca + 2H₂O ---> Ca(OH)₂ + H₂