Odpowiedzi

2010-02-22T16:20:43+01:00
2x+2y=22
x-1,8=y-2,8

2x+2y=22
x=y-1

2y+2y-2=22
4y=24
y=6

2x+2*6=22
2x=10
x=5

zatem tektura ma wymiary 5 dm na 6 dm
1 5 1
2010-02-22T16:33:26+01:00
X-dłuższy bok
y-krótszy bok
2x+2y=22dm
2x=22dm-2y/:2
x=11dm-y

x-1,8dm=y-2,8dm
11dm-y-1,8dm=y-2,8dm
-y-y=-2,8dm-11dm+1,8dm
-2y=-12dm/:(-2)
y=6dm

x=11dm-y
x=11dm-6dm
x=5dm
spr
x-1,8dm=y-2,8dm
5dm-1,8dm=6dm-2,8dm
3,2dm=3,2dm
L=P
odp.tektura ma wymiary 6dm i 5 dm