Dach każdej wieży w zabytkowej warowni ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 4m i krawędzi bocznej równej 6m. Litr farby wystarcza na pomalowanie 7m(kwadratowych) powierzchni. Ile litrów farby trzeba kupić, aby pomalować dwukrotnie dachy obu wież? PLIIISSS

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:35:32+01:00
Obliczamy pole 1 boku (trójkąta) ostrosłupa

2²+6²=h²
4+36=h²
h=√40 = 2√10

Pt- Pole trójkąta :
Pt=1/2 a*h
Pt=1/2*6*2√10
Pt=6√10

Ppb - pole powierzchni bocznej ostrosłupa:

Ppb=4*6√10
Ppb=10√10

Sa 2 wierze i trzeba je 2 razy pomalować wiec:
2(2*ppb)/7

2(2*10√10)/7 = 40√10/7 ≈ 126,49 / 7 ≈18,07

Odp. Trzeba kupić 18 litrów farby aby pomalować dwukrotnie dachy obu wież.