Odpowiedzi

2010-02-22T16:21:53+01:00
Twierdzi się niekiedy, że Koran wywarł w pogańskim społeczeństwie arabskim i w niektórych krajach nadal wywiera pozytywny wpływ na pozycję kobiety w społeczeństwie. Zwolennicy tej tezy argumentują, że pozycja ta przed powstaniem islamu była w społeczeństwach arabskich znacznie gorsza (np. istniała nieograniczona poligamia, zabijano noworodki płci żeńskiej, czasem także kobiety starsze i wdowy, kobiety nie miały nawet minimalnych praw). Takiemu poglądowi przeczy jednak szereg informacji na temat przedislamskich społeczeństw arabskich, w tym zawartych w źródłach muzułmańskich. Na przykład pierwsza żona Mahometa, wdowa Chadidża była przed poślubieniem Mahometa niezależną kobietą interesów zatrudniającą mężczyzn.

Od początku istniały również znaczne różnice między sytuacją kobiet w społeczeństwach chrześcijańskich i muzułmańskich, na niekorzyść tych ostatnich (np. poligamia i łatwy dla męża rozwód). Wśród muzułmanów nie następowały i do dziś przeważnie nie nastąpiły żadne naprawdę znaczące zmiany w sytuacji kobiet. Nadal w większości krajów islamskich w praktyce obowiązuje tradycyjne prawo szariatu, oparte m.in. na Koranie oraz przepisy zwyczajowe, które naruszają lub ograniczają prawa kobiet. W społeczeństwach muzułmańskich dominuje przekonanie, że dotychczasowa sytuacja prawna jest dobra i nie wymaga żadnych zmian, bo opiera się na „prawie bożym”.
1 5 1