1.Opisz co to są gazy szlachetne i do czego znalazły zastosowanie?

2.Korzystająć z układu okresowego oblicz liczbę protonów, elektronów i neutronów.

3.Wyjaśnij dlaczego rośliny motylkowe użyźniają glebę i zwiększają glony?

Proszę o jak naj szybsze rozwiązanie :)

1

Odpowiedzi

2009-10-16T22:49:44+02:00
1.Gazami szlachetnymi (helowcami) nazywa się pierwiastki z ostatniej, 18 (VIII A) grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Do pierwiastków tych zalicza się: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon. Prawdopodobnie gazem szlachetnym jest również hipotetyczny pierwiastek Ununoctium.
4 4 4